Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vredenheid over de achterstelling van zijn neef, den zoon

van Willem II.

Eene schoone vloot stak in 1665 in zee onder bevel van Wassenaar van Obdam. De groote verwachtingen werden deerlijk teleurgesteld. Wij leden eene zware nederlaag bij Lcstoffe, en de admiraal vloog met zijn schip in de lucht. Cornelis Tromp, de zoon van Marten Harpertsz., werd nu tot opperbevelhebber benoemd, maar omdat hij Oranjegezind was, na De Ruyters gelukkige aankomst te Delfzijl, door dezen vervangen. In 1666 behaalde De Rnyter eene schitterende zege in den gederikwaardigen\jner(taa</.scAew zeeslag.

Kort daarop leed hij de neerlaag bij Dicinkerk'en, wat eene verwijdering tusschen hem en Tromp ten gevolge had. De Engelschen, toen meester ter zee, verbrandden ruim 100 koopvaardijschepen in het Vlie en plunderden Terschelling.

De oorlogvoerende mogendheden waren in Breda begonnen te onderhandelen, maar het scheen den Engelschen geen ernst te zijn, en daarom besloot De Witt door eene stoute daad hen gewilliger te maken. Eene Hollandsche vloot van 80 schepen, bemand met 17000 man en voorzien van 3000 stukken geschut, stak in zee. De Rnyter was opperbevelhebber en werd, als gevolgmachtigde der Staten-(leneraal, vergezeld door Cornelis de Witt, Jans broeder. De vloot zeilde de Theems en de Medway op, waarin de Engelschen vele schepen hadden laten zinken, en waarover zij een ketting gespannen hadden. Deze werd stuk gezeild, nadat eerst Jan van Brakel een kolossaal oorlogsschip, dat er voor lag en den doortocht versperde, veroverd had. Het kasteel Sheerness werd veroverd; eenige oorlogsschepen werden vernield of vermeesterd; de donder van ons geschut weerklonk in Londen. Men mocht verwachten, dat deze tocht naar van rijsens , Beknopte Geseh. des Vad., 8e druk.

Sluiten