Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De ontstane ontevredenheid nam nog toe, toen s konings voorgenomen huwelijk met gravin D'Oultremont, eene Belgische en Roomsche bekend werd. Verwijten werden thans zelfs den persoon des konings niet gespaard, en deze besloot de regeering neer te leggen. Hij deed zulks in 1840 op het Loo. Drie jaar later overleed hij te Berlijn.

g 35. WILLEM II. HERZIENING DER GRONDWET.

Onder ongunstige omstandigheden aanvaardde Tl illem II de regeering. De toestand der geldmiddelen eischte dringend voorziening; immers toen Willem I afstand deed, was er eene staatsschuld van 2200 millioen gulden. In 1843 benoemde Willem II Van Ilall tot minister van financiën, die den Staten-Generaal plannen voorlegde, welke een staatsbankroet zouden voorkomen. Hij gaf de keuze tussclien eene buitengewone belasting van 35 millioen of eene vrijwillige leening van 127 millioen a 3 percent. Men gaf de voorkeur aan de laatste (1844). De leening werd volteekend, het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven hersteld, en toen gunstige tijden aanbraken, vooral doordat Indië ongehoorde schatten ging opleveren, daalde de schuld in 30 jaren tijds tot iets beneden de 1000 millioen (in 1871), welke som thans evenwel

weer overschreden is.

Verder is de regeering van koning Willem II bekend geworden door de herziening der grondwet (1841).

In 1844 had Thorbecke met 8 andere leden der Tweede Kamer reeds een voorstel daartoe gedaan. De koning achtte den tijd hiervoor nog niet gekomen, doch veranderde weldra van meening en diende bij de kamers een voorstel tot her-

Sluiten