Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat zijn; het behield Willem III als groothertog. Na den dood des konings is niet Wilhelmina, maar de hertog van Nassau Willem opgevolgd.

Toch hebben de wapenen niet geheel kunnen rusten, en wordt ons Indische leger reeds meer dan 30 jaren in een hardnekkigen strijd tegen Atjeh bezig gehouden. Dit rijk maakte door zeeroof een deel van den Oostindischen Archipel onveilig. Wij mochten die wel te keer gaan, maar niet, krachtens een verdrag, in 1824 door ons met Engeland gesloten, de onafhankelijkheid van Atjeh aantasten. Het was bij dit verdrag ook, dat wij onze bezittingen op Malakka ruilden tegen Billiton en de Engelsche bezittingen op Sumatra. Toen wij evenwel in 1817 St.-George del Mina en onze andere forten op de kust van Guinea aan Engeland verkochten, verleende dit ons de vrije hand op Sumatra. Nu verklaarde de regeering Atjeh den oorlog (1873). De eerste expeditie, waarbij generaal Kohier sneuvelde, mislukte. Wel streden daarna Van Swieten, Pel en vooral Van der Heijden met meer geluk, maar de Atjehers hebben hun verzet nog niet gestaakt. In de laatste jaren is, vooral door het beleid van Van Heutsz (die in 1904 tot gouverneur-generaal van Nederlandsch Oost-Indië is benoemd), eene wending ten goede ingetreden, en mogen wij hoop koesteren op een gunstigen einduitslag.

In den laatsten tijd zijn het Oranjehuis zware beproevingen opgelegd. In 1877 stierf de koningin, in 1879 prins Hendrik, in hetzelfde jaar de kroonprins, prins Frederik in 1881, prins Alexander in 1883. Tegenover al deze verliezen staat de heuglijke geboorte van prinses Wilhelmina (1880 uit 's konings tweede huwelijk met prinses Emma van WaldeckPyrmont).

Sluiten