Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meld. Landbouw en veeteelt beleefden omstreeks het 25-jarig jubileum van Willem III (1874) een ongekenden bloei; daarop is groote daling gevolgd, thans is er weer vooruitgang. De welvaart breidde zich uit in steeds breeder kringen, blijkende uit de spaarbanken, die in 1850 4 millioen inhieiden, nu 120 millioen. De bevolking steeg van 3 tot 5 millioen; de gemiddelde levensduur steeg van 33 tot 44 jaar. Natuurlijk ontbreekt niet de schaduwzijde. De belastingbiljetten doen menig huisvader zuchten; het onderwijs is te zeer een twistappel der politieke partijen; op sociaal gebied kunnen vele verbeteringen worden aangebracht.

Moge het der regeering van koningin Wilhelmina gegeven zijn hierin verandering te brengen.

NEGENDE TIJDTAFEL.

1814—1815. Willem, souvereine vorst.

1814. De grondwet aangenomen.

1815. België met ons land vereenigd. Slag bij Waterloo. 1825—1830. Opstand op Java.

1830. Opstand der Belgen; Van den Bosch gouverneurgeneraal.

1831. Tiendaagsche Veldtocht.

1832. De citadel van Antwerpen door de Franschen genomen.

1839. Vrede met België.

1840. Willem I doet afstand van de regeering.

1840-1849. Willem II.

1844. Regeling der schuld; voorstel der Negen.

1848. Wijziging der grondwet.

1849—1890. Willem III.

1849—1853. Ministerie Thorbecke.

Sluiten