Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

Blz.

A. § 1. DE GERMAANSCH-

ROMEINSCHE TIJD 7

B. § 2. DE TIJD DER FRAN¬

KEN . . . ' .11 Eerste Tijdtafel .... 16

C. DE TIJD DER GRAVEN.

§ 3. Macht der Graven. Adel

en Steden 10

§ 4. Het Hollandsche, Iienegouwsehe en Beiersche

huis 21

Tweede Tijdtafel ... 26 § 5. Het Bourgondische en

Oostenrijksche huis ... 27 § 0. Friesland, Utrecht en Gelderland gedurende het grafelijk tijdvak .... 33 § 7. Ons land bij den aanvang der Nieuwe Geschiedenis. Karei V . . . .36 Derde Tijdtafel . . . .41

D. DE VRIJHEIDSOORLOG.

§ 8. Het Voorspel 42

§ 9. Willem tegen Alva. . . 46 § 10. Willem tegen Kequesens

en don Juan . . . .00 §11. Willem tegen Parma . . 53 § 12. De landvoogdij van Lei-

cester 57

§ 13. De republiek gegrondvest.

Hoe zij bestuurd werd. 60 Vierde Tijdtafel . . . .62 § 14. Maurits' krijgsbedrijven . 63 § 15. De twisten tijdens het Bestand 69

§ 16. De vestiging onzer macht

in Oost en West. . . 74 § 17. De tijd van Frederik Hendrik 79

Vijfde Tijdtafel .... 84

Blz.

E. DE TIJD VAN MACHT

EN AANZIEN.

§18. Bloei op allerlei gehied 85 § 19. Willem II. Groote Vergadering 89

§ 20. Jan de Witt. Eerste

Engelsche oorlog . . 92 §21. Noordsche oorlog. T weede Engelscheoorlog. Triple

Alliantie 95

§ 22. De eerste oorlog tegen

Frankrijk 99

§ 23. De tweede oorlog tegen

Frankrijk. Willem III 103 § 24. De Spaansche Successieoorlog 106

Zesde Tijdtafel.... 109

F. DE TIJD VAN VERVAL.

§25. Achteruitgang . . . .110 § 26. Het stadhouderschap van

Willem IV . . • .113 § 27. Het stadhouderschap van

Willem V . . • .116 §28. Burgertwisten . . . .120 §29. De ondergang .... 123 Zevende Tijdtafel . . . 125 § 30. De Bataafsche republiek. 126 §31. Eenhoofdig bestuur. De raadpensionaris Schimmelpenninek. Koning

Lodewijk 131

§ 32. Ons land bij Frankrijk

ingelijfd 133

Achtste Tijdtafel . . . 138

G. DE TIJD DER KONINGEN.

§3 *. Willem I 138

§34. De Belgische opstand . 143

§35. Willem II 14#

§ 36. Willem III lol

§ 37. Wilhelmina 153

Negende tijdtafel . . . 15:> Aanhangsel 156

Sluiten