Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KENT GIJ HET LEVEN VAN OVERWINNING?

.INDIEN DE BAZUIN EEN ONZEKER GELUID GEEFT, WIE ZAL ZICH TOT DEN STRIJD BEREIDEN ?"

1 COR. 14 : 8.

De wereld is moede van den godsdienst en heeft meer dan ooit behoefte aan mannen en vrouwen, die op zullen staan in de macht van Christus, om de volle boodschap van het Kruis te verkondigen.

Er bestaat bij velen van Gods kinderen zooveel zwakheid tegenover z.g. kleine zonden, zooveel vermenging met de wereld, die zich openbaart o.m. in de wijze waarop men zich kleedt en in het aanhouden van allerlei gewoonten, die tot een soort slavernij zijn geworden — zoodat het meer dan tijd wordt dat de bazuin van de volle boodschap des kruises weerklinke!

WELKE IS DEZE BOODSCHAP?

Het is de heerlijke tijding, dat het Kruis ons niet alleen vergeving en zaligheid, maar ook verlossing en bevrijding van de overheersching der zonde heeft gebracht.

Sluiten