Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het groote werk der reiniging van mijn hart en leven, besluit ik nu, dat ik alles zal doen, wat ik kan, om gereinigd te worden.

Daarom doe ik nu, in de kracht des Heeren, met mijn volle bewustzijn en plechtig afstand van elk ding, waarvan ik reden heb om te gelooven, dat het tegenstrijdig is met den wil en de wenschen van mijn Heer en Heiland en in strijd met het ware geluk en de heiligheid van mijn medeschepselen.

a. Ik verwijder alle kwaad uit de gedachten, de gevoelens en de inbeeldingen van mijn hart;

b. Ik geef op al wat den schijn des kwaads heeft en onheilaanbrengend en onrein is in mijn persoonlijke gewoonten, hetzij in eten. drinken, kleeden, praten of waarin dan ook.

c. Ik geef op en zal nalaten alles wat verkeerd is, in mijn gedrag in mijn gezin, tegenover mijn echtgenoot (indien ik getrouwd ben), tegenover mijn kinderen of dienstboden (indien ik die heb), tegenover mijn meester of meesteres (indien ik dienstbaar ben) en in mijn zaken en over het algemeen in geheel mijn dagelijksch leven.

d. Ja, niet alleen doe ik hier afstand van die dingen, die ik weet, dat kwaad zijn, maar ook van die dingen, die mij twijfelachtig toeschijnen. Ik wil niet langer doen, of anderen toestaan te doen, eenige zaak omtrent de goedheid of slechtheid waarvan ik eenigen ernstigen twijfel heb. Ik lees in mijn Bijbel, dat hij, die twijfelt, reeds veroordeeld is, en ik wil niet veroordeeld worden door twijfelachtige dingen te doen.

Sluiten