Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ziek of gezond maken, verheffen of vernederen; Hij kan mij

op aarde houden of mij bij zich in den hemel nemen: ik behoor aan Hem!

ZEVENDE SPORT.

IK GELOOF, DAT GOD OM JEZUS CHRISTUS' WIL MIJ NU REININGT.

En nu, o Heer, geloovende dat Gij wenscht, dat ik heilig zal zijn ; dat Jezus Christus door Zijn dood voor mij deze verlossing van alle kwaad heeft gewrocht en dat Gij beloofd hebt mij heilig te maken, wanneer ik dien zegen met mijn gansche hart zoek; en het getuigenis in mij hebbende, dat ik op dit oogenblik afstand doe van alle kwaad en mijzelf stel als een levende offerande, overeenkomstig Uwen wil, geloof ik, dat Gij hier en nu mijn offer aanneemt en mijn hart reinigt.

Evenals een steen, dien de bouwmeester neemt en op het fondament legt, zoo leg ik op dit oogenblik mijzelf op het zekere fondament, dat Jezus Christus gelegd heeft, Zijn eigen gezegend gebroken lichaam zelf — een offer, dat door Zijn oneindige verdienste alle zonden van mijn vroeger leven bedekt en dat het onvolmaakte offer dat ik nu breng, heiligt en zonder mij te storen aan vrees of gevoel, geloof ik nu, dat Gij, om Christus wil, het offer, dat ik breng, aanneemt en dat het Bloed van Jezus Christus op dit oogenblik mij reinigt vau alle zonde, zoowel in- als uitwendige. Eere zij den Vader, eere zij den Zoon en eere zij den Heiligen Geest 1 Ik ben geheel des Heeren eigendom en Hij is ten volle de mijne 1

UITGAVE VAN DE STICHTING HET LEGER 'DES HEILS, PRINS HENDRIKKADE 49-50-51

AMSTERDAM.

Prys 21/, Ct. per stut, per 100 Ex. f 1.80.

Sluiten