Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 2. Bondslied.

Wijze: «Mannen, broeders ziet het teckcn Broeders I , ,

Zusters komt> ons saam verbonden

Tot den goeden strijd! Onzen Redder van de zonden

'tHarte toegewijd! Jezus wil ons zijn ten Hoeder

Op het smalle pad; Houdt Hij niet, als Vriend on Broeder

Onze hand gevat?

Komt, laat ons dan moedig strijden

Tegen satans macht; Biddend werken, hopend lijden,

In des Heeren kracht! Laat ons in de liefde wand'len; ï||

Dienen wij elkaar; Zij ons denken, spreken, hand'len

Altoos rein en waar.

Moog' de wereld vreugde geven

Al te ras beschreid: Bij den Heer is licht en leven,

Eeuw'ge zaligheid. And'ren tot dien Heer te leiden

Zij steeds onze leus; ^..g* Zegen om ons te verspreiden

Onze zin en keus.

Zoo, zoo volgen we onzen Koning, Onder 't kruis geschaard;

Sluiten