Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rust en vree wordt in Zijn woning Ook voor ons bewaard.

Moedig dan den staf geheven! 'tHeerlijkst doel in 't oog;

Gaan wij saam den weg ten leven, Voerend naar omhoog.

No. 3. Mijn Gebed.

No. 5 Sankey.

Meer heiligheid geef mij,

Meer vrede in het hart; In 't lijden meer geduld,

Van zonde meer smart; Meer hoop en vertrouwen

In Jezus mijn Heer; Meer liefdegloed voor Hem,

Altijd meer en meer.

Meer dankbaarheid geef mij

In 'thart voor U, Heer; Meer blijdschap der hope,

Meer roem in uw eer; Meer tranen van rouwe

Als zonde mij tart; En meer onderwerping

In d' ure van smart.

Meer heiligheid geef mij,

Meer kracht in den strijd,

Meer kalmte in mijn smart, Meer trouw als ik lijd;

Sluiten