Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wil meer mij bereiden

Voor 'tHemelsche rijk.

Heer, maak mij in alles Meer aan U gelijk.

4. Gij hebt de stem van den Heiland gehoord.

Gij hebt de stem van den Heiland gehoord, Geef mij uw alles, ook u geldt dit woord. Hebt gij uw leven aan Jezus gegeven? Kunt gy 't zeggen, dat g'Hem toebehoort?

Wat hebt ge, o ziel met Uw leven gedaan? Klinkt het, als gij voor Gods troon eens zult

(staan

Weet dat slechts Jezus het leven kan geven. Wat hebt gij, o ziel, met die boodschap gedaan?

Neem Heer mijn alles, 'k weerhoud niets van U,

Gij neemt het aan en verzegelt hef nu;

Ik kan niet veel geven, maar neem heel mijn

(leven.

Mijn kt acht en mijn tijd, Heer 't zij alles voor U.

■Mo. 5. Ure met God.

Sankey 167.

Hier, ver van 't aardsch gewoel,

Zoeken w' U weêr; Spreek met Uw liefdestem,

Tot ons o, Heer !

Sluiten