Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O, zie ons voor U staan,

Zie ons genadig aan, Laat ons niet ledig gaan,

Van U o Heer!

Kom, Heil'ge Trooster, kom!

Schijn in ons hart, Neem weg van ons o Heert

Al wat U smart. Vernieuw ons door Uw kracht,

Betoon hier Uwe macht Vervul Ons dag en nacht,

Met Uwen Geest!

Behoud o, Heer! Uw werk,

En laat ons zien, Dat zondaars, door Uw Geest

Steeds tot U vliên. Maak woning in ons Heer !

Verblijd ons keer op keer! En geef ons meer en meer,

Van Uwen Geest!

No. 6. Het Kruisdragen.

Sankey 162.

Lz r mij, Heer, mijn kruis hier dragen,

■r'.a U volgen dag aan dag; D ;r Uw macht zult gij mij schragen,

/at mij hier ook drukken ma^; L: t de zelfzucht in mij sterven

Al wat ik van d' aard begeer.

Sluiten