Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zegen anderen, maar ook mij; Ja ook mij, ja ook mij; Zegen anderen, maar ook mij l

No. 8. Onze Roeping.

Onth. bundel.

Is 'took mijn roeping niet,

Dat ik mijn broeder hoed, Waar hij der boozen strik niet ziet, Gespannen voor zijn voet! Koor: Is liefde God de Heer?

Dring dan zijn liefde mij, Dat ik mijn naasten, Hem ter eer, Ook waarlijk broeder zij, Broeder zij, broeder zij, Ook waarlijk broeder zij.

Hoe velen, ach, zijn doof

Voor 's Vaders manend woord,

En worden in hun ongeloof,

Door wat bedwelmt, bekoord.

Hoort, dwazen, en verstaat:

De dood schuilt in uw lust!

Ontwaakt, en wordt, eer 'tis te laat, U van 't gevaar bewust.

Bezint u, doet als wij,

Treedt mede m, ons verbond, Wij leven als onthouders vrij

En staan op vasten grond.

Sluiten