Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 9. Werk, want de nacht komt dalen.

W Sankey>? *2..Efll;

Werk, want de nacht komt dalen,

Werk in het morgenuur! Werk eer uw licht gaat falen ;

't Licht is kort van duur. Werk in de zonnestralen,' j

In 't licht dat1 God nu geeft; Werk, want dë' tïaclit zal dalen,

Die geen dag meer heeft.

Werk want de nacht zal dalen,

Werk,, wijl ge in 't zonlicht staart; J Laat nooit dè/moed u falen 1 Voor tiw taak op aard; Dan zal u 't'licht bestralen,

Als Godv2{]h fust -u geeft. Werk, warii'de.1 haclrtf1 komt dalen, Die gee$. dag meer heeft.

'tWerk, door den Heer bevolen,

Is dat ge in Hem gelooft, Wil niet in twijflihg dolen

Neem wat Hij belooft. Hij wou uw schuld bétalen.

Jezus die u 'tleven geeft! Werk, "en ' geen nacht kan dalen,

Waar uw ziel dan1 leeft.

Sluiten