Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 10. Te Wapen.

Onth. bundel.

Te wapen, op, te wapen!

Gordt, christnen, u ten strijd; Toont, wie nog zorgloos slapen, i Dat gij van Christus zijt. tOp beter tijden wachten

Baart enkel schade en schand, Op, met vereende krachten

Ten strijd voor 't vaderland.

Op, christnen, gij zult slagen,

Waar, steunend op Gods macht Ge een blijden dag doet dagen

Na donker zwarten nacht. Uw strijdt geldt duizendtallen,

Door slangen list en blik Betooverd en gevallen,

Nu worstlend in den strik.

Verbant den welvaartroover,

Die vrede en eendracht haat; Geen plekje blijv' hem over

Waar nu zijn voet nog staat. Heeft hij der vaad'ren erve

Vertrapt en uitgemoord, Te wapen, dat hij sterve

Door i zwaard van 's Heeren Woord. Te wapen, op, te wapen!

Geen hart, geon hand vertraag,

Sluiten