Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eer na 't zorgloos slapen Het uur van zege daag.

Duldt langer geen verzwaren Van 'tjuk te slaafs getorst;

't Geldt haardstee en altaren Het heil van volk en vorst.

No. 11. In de schaduw van zijn hand.

Sankey 194.

Als de levensstormen woeden,

Rondom mij op zee of land, Dan zal ik mijn toevlucht zoeken In de schaduw van Gods hand. Koor: Hij bedekt mij! Hij bedekt mij!

En geen kwaad komt ooit nabij mij. Hij. bedekt mij! 'k Rust dan veilig In de schaduw van Gods hand.

Wil Hij soms beproeving zenden?

Is het dat ik smart hier lijd? Niet Zijn gramschap, maar Zijn liefde

Toont Hij, als Hij mij kastijdt.

Hoe de vijand ook moog' zoeken, Mij te kwellen in rt gemoed,

God zorgt, dat ook zelfs het kwade Meewerkt tot mijn eeuwig goed.

Ja, zoolang ik 't kruis hier drage, Door den ruwsten storm of wind,

Wil de Heiland voor mij zorgen, Hij beschermt Zijns Vaders kind*

Sluiten