Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Christus gaf aan 't kruis zijn leven, 't Al vernieuwend door zijn Geest,

En naar maat' wij ons zelf nu geven Daagt ons eer zijn Vredefeest.

No. 15. Komt, laat ons voortgaan, kintTren.

N. G. 274.

Komt laat ons voortgaan, kind'ren!

Want d' avond is nabij; Het stilstaan kan ligt hind'ren

In deze woestenij; Komt, sterkt op nieuw den moed!

Den wandelstaf geheven

Om hemelwaarts te streven: Zóó wordt het einde goed.

Zij zal ons niet berouwen

De keus van 't smalle pad; Wij kennen den Getrouwen,

Die ons heeft liefgehad. Vest al uw hoop op Hem;

Dat ieder 't aangezichte

Ginds naar de Godstad richte : Daar ligt Jeruzalem!

Wij reizen met elkander;

Wij wand'len hand aan hand; D'een zij tot troost den ander

Op weg naar 't Vaderland. Zijn wij als broed'ren één!

Sluiten