Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geen strijd om beuzehngen, Daar Engelen ons b'mringén En zweven voor ons heen !

No. 16. Neen, niets Onreins.

Sankey 29.

Neen niets onreins, kan ooit bestaan Voor God in heerlijkheid;

Zijn heilig oog verduurt geen smet, Geen smet in eeuwigheid. KOOR: Neen niets onreins woont bij den Heer;

Neen niets onreins, Neen niets onreins.

Neen niets onreins kan tussshen U En mij bestaan, o Heer"!

O Jezus, konY; woon steeds in mij; Dan kwelt geen zonde meer.

Neen, niets onreins zal ooit bestaan Voor God's ontzaglijk oog.

Gij Geest van God, voltooi uw werk Dat 'k heilig worden moog'. |

No. 17. Neem den Naam van Jezus mede-

Sankey 96.

Neem den naam van Jezus mede,

Kind van 'droefheid, smart en wee;

Want die Naam alléén geeft vrede: Neem Her& dan steeds met u meêj

Sluiten