Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maak mij, waar ik nood aanschouw, Voor mijn zwakken broeder trouw; Opdat, naar Uw medelij, 'k Zwakken uit hun strik bevrij.

Man van Smarten, Gij alléén Leidt door elk gevaar ons heen; Lieve Jezus, trouwe Heer, Laat mij leven, U ter eer.

No. 19. Kroont Hem als uw Heer.

Sanky 189.

Zingt nu den lof van Davids Zoon;

Buigt, englen, voor Hem neer! Brengt aan een diadeem, een kroon,

En kroont Hem als uw Heer.

Komt! groot en klein, en ziet op Hem, Uw, redder en uw' Vrind;

Zingt Hem ter eer, met hart en stem, En kroont Hem, dien gij mint.

Die als 't geslachte Lam van God Uw zonden op Zich nam'!

Verheugt u in dit heilrijk lot, En kroont het Godlijk Lam.

Dan staat gij eens met blij gemoed,

Met al hét hemelheir, En werpt uw kroonen Hem te voet,

En kroont Hem, aller Heer!

Sluiten