Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 20. Heiland als een Herder leid ons.

Sankey 73.

Heiland, als een herder leid ons, Want onmisbaar is Uw zorg;

Langs de stille waatren weid ons, Gij zijt onze Heer en Borg.

Dierbre Jezus, dierbre Heiland! )'^.

Hoed ons in Uw liefde en zorg )

U behoort ons hart, ons leven, Wil steeds onze Gids zijn, Heer!

Wil ons Uw genade geven,

Trek ons tot U meer en meer.

Dierbre Jezus, dierbre Heiland! ) ^-g

Hoor ons smeeken keer op keer. )

Gij, Heer, neemt ons aan genadig,8, Schoon wij arm zijn, naakt en blind;

Gij schenkt ons Uw hulp gestadig, Maakt den zondaar tot Gods kind.

Dierbre Jezus, dierbre Heiland! )

Dat ons hart U meer bemind'. )

Leer ons steeds Uw weg bewand'len.

Steeds Uw wil betrachten, Heer! Leer ons naar dien wil te hand'len,

Dat we U eeren keer op keer. Wil ons hart vervullen, Heiland, ) big Met Uw liefde meer en meer! )

Sluiten