Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 22. feij Alléén.

■it)-Sankey S|2H;

Gij alléén, mijn ziels-Verlosser!

Nevens U, Heer, is er geen, Die 'mijn ziel bemin t zoo teeder! Gij beschermt mij, Gij alléén ! Refrein: Gij alléén, Gij alléén! f Dierbre Heiland, Gij alleen.

Gij alléén! geen andre vreugde h j Streelt mijn hart, want »Gij zijt mijn,

Hierin wil ik mij verblijden: Gansch Uw eigendom te zijn.

Gij alléén, Heer, en geen ander!

Ja, Gij zijt mij alles waard; Alles breng ik U ten offer,, |

Al wat ik bezit op aard'.

Gij alléén, Wiens bloed mij reinigt, Gij geeft vreugde, meer en meer !

En mijn oog blijft steeds gevestigd In 't geloof op U, mijn Heer!

No. 23. Laat m' in U blijven.

Laat m'in U blijven, groeien, bloeien, O Heiland, die de wijnstok zijt;

Uw kracht moet in mij overvloeien, Of 'k ben een wis verderf gewijd;

Sluiten