Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doorstroom, beziel en zegen mij, Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Ik kan mij zelf geen wasdom geven, Niets kan ik zonder U, o Heer!

In Uw gemeenschap kiemt er leven En levensvolheid meer en meer!

Uw Geest zij in mij uitgestort;

De rank, die U ontvalt, verdort.

Daarom herhaal het duizendwerven, Herhaal het Heer! van uur tot "uur:

»Die zich aan Mij niet houdt zal sterven: De doode ranken zijn voor 't vuur."

Geef dat ik nauwer m' aan U bind,

Hoe zwakker ik mij zeiven vind.

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 'k Blijf d' Uwe altijd! blijf Gij de mijn.

Uw liefde moet alom mij leiden, Uw leven moet mijn leven zijn;

Uw licht moet schijnen in mijn huis,

Bij kruis naar kracht en kracht naar kruis.

No. 24. Doe mee de keus nu.

Onth. bundel 4.

Doe mee de keus nu, toef langer niet, Ziende op de vrijheid, die Jezus U biedt, Vrijheid door 't offer op 't kruis geschied, Volg op zijn smeekstem; Kom.

Sluiten