Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Koor: Heerlijk, heilig is de Broederbond,

Die door Jezus redding ons verkondt; Gij kroont de trouw van elk die U mint In 'tHemelsch heiligdom.

Heer, wij zijn de Uwen, dit zij ons woord, Leid in uw heilspoor veilig ons voort, Trekke ons geloof meer als liefdekoord, Zondaren noodend: kom!

Hoort, broeders, zusters, 't is nu de tijd, 't Heden der redding bèslisse uw strijd, Geeft u den Heer, zegt in Hem verblijd: Heer Jezus, ja, ik kom.

No. 25. Ziet Hij komt

Sankey 120

Ziet, Hij komt op 's hemels wolken, Hij, die voor ons stierf op aard.

Duizend, duizend zaalge geesten Zijn in vreugd om Hem geschaard.

Halleluja, Jezus komt terug op aard.

Aller oog zal Hem aanschouwen Op dien dag, door God bereid.

Zij ook, die Hem nu verwerpen, Zien Hem dan in heerlijkheid.

O wat rouwe Als zij zien Zijn heerlijkheid.

Sluiten