Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eeuw'ge vreugde zal verschijnen,

I ArlS' Hij komt in majesteit, Öm Zijn Bruid tot Zich te nemen Aan Zijn zijde in eeuwigheid.

Halleluja, Jezus komt in majesteit.

Amen, dat U alles eere!

Alles brenge U huldeblijk! Kom als aller Heeren Heere

En aanvaard Uw vrederijk! O kom haastig

En aanvaard Uw koninkrijk.

No. 26. Werp uit de lijn.

Ont, bundel 12.

Werp van uw scheepsboord de reddingslijn uit! Is 't niet een broeder, dien 't graf haast omsluit ? Zie hoe hij worstlend nog opduikt in 'tnat; O haast u, of ge, eer 't reeds te laat is, hem vat.

Koor.

Haast u ter redding, waag moedig u zelf,

Licht kwam uw pogen te spa; Gaf niet uw Koning voor u ook zichzelf,

Waag u en eer zijn gena.

Werp uit de reddingslijn, richt met beleid 'tKoor4 naar den drenkling, die hulp smeekend

beidt,

Sluiten