Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uw kruis en niet het mijne Brengt mij verzoening aan.

Als 't offer voor mijn zonden Waart Gij er mee belaan. Ach, waar enz.

Uw dood en niet de mijne, Bevrijdt mij van de straf,

En neemt dien laatsten vijand Zijn scherpen prikkel af.

Niet mijne deugd, o Heere, Maar Uw' gerechtigheid,

Bestaat in het gerichte En borgt mijn zaligheid.

Ach, waar enz.

No. 28. Neem* de wereld.

Sankey 218.

Neem de wereld, geef mij Jezus,

Wereldvreugd' gaat ras voorbij; Maar de liefde van mijn Heiland,

Blijft voor eeuwig rijk en vrij. Koor: O, de hoogte en lengte en diepte

Van Zijn liefde zonder peil. O! de volheid van verlossing,

Onderpand van 't eeuwig heil.

Neem de wereld, geef mij Jerus, Want Zijn troost is zalig, zoet;

Sluiten