Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nu lokt de verzoeking, dan pijnigt de vrees, — Mijn leven is vreugdloos en nut'loos ereweest!

rk Gevoel. dar^fter 7ek<M*liilr >w^r -/al, -7Ür» *4M,-;:

, 7 "I" T*TQ33f9 - —

Als eens, Heer, Uw waatren mij wasschen gansch

llflfi rein!

«I 7<=»P» VQtl f^AkTla maf irav1nn>*a«J ton ™, „ „ J

Vlood 'k dikwerf vol hoop tot uw rein'genden vloed Nog eens kom ik thans tot dien hemelschen Stroom, En ga niet weer heen tot zijn kracht op mij koom !

De vloed komt nu op en reeds hoor 'k zijn geweld; 'k Verneem reeds de stem van den Machtigen Held: 't Vertrouwen wordt sterker, bevrijd zal ik zim!

r- ■• I- -" ~ • jlvwv* >_«.v» XO XX111 11 .

H Tt r>11 Mn a 1111 I /~\ fr^r*+- « ± _J

ri", i i i .. _ _ _

Aon Uam \ A/. ^ L> „ . j_ J -7

|Van grenslooze Liefde, Genade en Vreê;

No. 30. Jezus mijn toevlucht.

Pu Sankey 42.

Jezus! die mijn ziel bemint.'

's Levens stormen loeien Heer! O, beveilig mij, Uw kind,

Leg mij aan uw boezem heêr. Als de'golven woedend' slaan

Tegen rotsen op en neer,

Sluiten