Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 34. Toewijding.

Mijn geest, mijn ziel, mijn lichaam, »

Jezus, f^^ mo^^b S&tógi 't.&ij- U gewijd, ten offer,

| 'k Ben .eeuwig d' ywe nu. koor: Mijn al is op het altaar; En wachtend op het vuur. Wachtend, wachtend, wachtend, ja'wachtend pp het vuur.]

O Jezus, sterke Heiland,

Die mijn gelofte hoort! Gij zult mij heilig maken,

Door Uw onfeilbaar woord.

'kBen d'Uwe, dierb're Jezus!

'k Ben da'Uwe, zalig lot! Dat mij Uw' Geest verzeeg'le

Ten dienste van mijnen God!

No. 35. Help, geleid mij.

('Wijze *. Èeer,iknóorvan rijken zegen^ God der trouwe, help, geleid -mij, Pelgrim door dit dorr© ,land; Ik ben zwak, maar Gij zijt machtig, Steun mij door uw sterke hand.

Uw gena, uw gena, Hou,d' in mij uw kracht in stand!

Sluiten