Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Open Gij de steenrotswanden, Geef uw levend water mij, Dat uw wolk en vuurkolomme Mij tot gids en toevlucht zij; God der trouw, God der trouw. Al mijn hoop en vreugd zijt Gij!

Als ik 't doodsdal ben genaderd, 't Einde mijner reis aanschouw, En hier allen mij verlaten, Heer, op wien ik steun en bouw. Schraag dan mij, schraag dan mij, Steun mij met uw Vadertrouw!

No. 36. Wat wilt gij doen.

Onth.tmndel 38

Wat wilt gij doen voor 't Godsrijk

Op Jezus kruis gegrond, Waardoor Hij heerscht als Koning

Naar 't eeuwig Gods verbond? Hij voer eens op ten hemel

Als heel der menschheid Heer; Hoe toont g'u hemelburger

In 'tleven Hem ter eer?

KOOR: Zijt gij een kind van God? Luister dan naar Zijn stem. Wat doet gij voor uw Koning? Q! wat zal uw antwoord zijn?

Sluiten