Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zie hoe alom bedwelming

Den zwakken broeder bindt Tot gij in hem geen spoor meer

Van 's Vaders beeldnis vindt. Heeft visschers van de menschen

U 's Heeren kruis gemaakt ? Of hebt gij traag en werkloos

Dien duren plicht verzaakt?

De wereld heeft haar Koning ? Gehaat, weêrstaan, gedood, Kent van uw 's Meesters lijden

En smaad ge U deelgenoot? Wat deed ge reeds voor 't Godsrijk

Bedwelming wederstaand, In 't voetspoor door uw Koning

Met eigen bloed gebaand?

No. 37. God houdt voor 't scheepje wacht.

Onth. bundel 42.

Houd moed, onthouders, strijders,

En vreest voor schipbreuk niet; Laat dek en ra's doen hooren

Uw dank- en zegelied. Braveert met moed de stormen,

En wanhoopt nooit bij nacht; God heeft het roer in handen,

Houdt voor uw scheepje wacht.

Sluiten