Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zeilt daarheen geladen

Met hoop en zegening, Met al de wijze lessen, .-i Die reeds Gods volk ontving; De trouwe Nazireërs,

En Rechabs vroom geslacht, Zij alleja zijn getuigen: \

»God houdt voor 't scheepje wacht."

Houdt moed, uw taak is heilig,

Gegrondvest op Gods Woord; Spoedt , dan door alle weder

Met; kloek vertrouwen voort. Haast jubelt, Hem ter eere

Die ju aan de eindpaal bracht, Uw danktoon op de haven:

»God hield voor 't scheepje wacht!'

No. 38. Der Zondaren Heiland.

Gij zijt heel ver afgedwaald,

Van den weg ten Hemel! Luister dan naar Jezus, stem: O! kom tot mij, der zondaren Heiland!"

KOOR. Drukt u zwaar der zonde schuld,

O, ga dan tot der zondaren Heiland; Is uw hart van vrees vervuld,

0? J ga dan tot der zondaren Heiland,

Sluiten