Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij alléén, Hij wascht u rein,

Die zelfs verlangt uw vriend te zijn! Ja, voorwaar, uw schuld was zwaar,

Maar, ga dan tot der zondaren Heiland.

Zonder God hebt gij geleefd,

Zonder Heiland voor uw hart, juist tot U klinkt Jezus' stem:

Kom tot mij, der zondaren Heiland!*'

Broeders, zusters 't is nog tijd Spoedig ach is het te laat!

'k bid U, ga dan heden nog

Tot Hem, die is der zondaren Heiland.

No. 39. Zie mij komen Heiland.

Sankey 252.

Als ik zwak ben en vermoeid Heer, Kom ik rusten aan Uw zij';

Zie mij komen in 't geloof Heer!

'kWeet Uw bloed maakt rein en vrij.

Koor: Zie mij komen, zie mij komen, Komen, Heiland, aan Uw zij! Zie mij komen, dierb're Heiland, 'kWeet, Uw bloed verlost' ook mij!

Gij zijt need'rig en zachtmoedig, Dat ik Heiland van U leer'!

Laat mij nimmer van U dwalen, Houd mij aan Uw zij, o Heer.

Sluiten