Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Opwaarts uit 't gedruisch, Huiswaarts naar de woning, Van ons Hemelsch huis.

refrein. Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Opwaarts uit 't gedruisch, Huiswaarts naar de woning Van ons Hemelsch huis.

Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Hier vind ik geen rust; 'k Reis door woestenijen, Naar de hemelkust. Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! 'k Zal daar eeuwig zijn, 'k Smaak dan hemelvreugde, Door genade mijn'! Refrein. Voorwaarts, Opwaarts, enz.

Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Daar is vreugd' en vree; Gij die mint uw Heiland, Reist dan met ons mee. Voorwaarts, Opwaarts, Huiswaarts! Voorwaarts uit 't gedruisch, Nog een korte wijle, Dan voor eeuwig thuis! Refrein. Voorwaarts, Opwaarts, enz.

Sluiten