Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 43. De zoom van Zijn kleed.

Nieuwe Sankey 44.

Zwak en moede, arm ellendig, Hoort mijn geschrei!

Waar is nu de groote Heeler? Waar, waar is Hij?

Refrein.

Als 'k den zoom van Zijn kleed maar aanraak Als 'k den zoom van Zijn kleed maar aanraak Als 'k den zoom van Zijn kleed maar aanraak Maakt Hij mij gewis gezond.

Ziet het volk komt tot Hem stroomen,

Luist'rend naar Hem. Ik ook mag nu tot Hem komen,

Ik volg Zijn' stem!

Jezus maakt van alle krankheid

Den zondaar vrij, Brengt aan ziel en lichaam reinheid,

Voor u en mij!

Sluiten