Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jezus is mijn Rots en Sterkte

Hij behoedt mij voor den val; Hij die ook mijn heil bewerkte;

En mij nooit begeven zal.

Kom, en geef uw hart aan Jezus

Hij wil redden, toef toch niet; Zie, Hij wil u nu ontvangen

Neem het heil, dat Hij u biedt.

Heiland, mijn Heiland kom nader,

Need'rig van geest bij uw kruis kniel ik neêr Maak mij uw wenschen meer duid'lijk En ik zal gehoorzaam zijn, Heer.

Geef mij een grooter, geef mij een vaster

Geef m' een volkomen vertrouwen in u. (bis)

Neem al mijn zonden weg,

Neem al mijn zonden weg, O, vlek'loos Lam, ik kom tot u Neem al mijn zonden weg.

Mijn ziel heeft u van noode,

Elk uur, elk oogenblik O, zegen mij, mijn Heiland,

Tot U kom ik.

Sluiten