Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

Eerste jeugd te Northfield.

«Eens zult gij in de bladen lezen, dat D. L. Moody van Oost-Northfield dood is. Geloof er dan geen woord van! Op dat oogenblik zal ik meer dan nu levend zijn. Ik zal naar hooger gegaan zijn — dat is alles; uit dit oude leemen omhulsel zal ik overgegaan zijn in een onvergankelijk huis, een lichaam

dat de dood niet kan treffen, dat de zonde niet kan • 7

bezoedelen, een lichaam gelijk aan Zijn eigen verheerlijkt lichaam. Ik werd uit het vleesch geboren in 1837. Ik werd in 1856 uit den Geest geboren. Dat wat uit het vleesch geboren werd, kan sterven; dat wat uit den Geest geboren werd, zal eeuwig leven."

Deze zijn de woorden van D. L. Moody — zijn eigen levensbeschrijving saamgeperst in een paar zinsneden. Tusschen zijn geboorte uit het vleesch op den 5Jen Februari 1837, en zijn heengaan om met Christus te zijn op den 22sten December 1899, ondervond hij meer en meerderlei dan de menschen

Sluiten