Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bekende transactie, die hiervan in het geheugen bewaard gebleven is, was zijn overeenkomst met een buurman om voor dezen een maand te werken, waarvoor hij als belooning de huid van een dood paard zou krijgen. Toen hij die werkelijk kreeg, was zij waardeloos.

Toen hij omstreeks tien jaar oud was, gebeurde er iets, waarover hij later met dankbaarheid sprak. Een van zijn oudere broers ging naar de stad Greenfield, twaalf mijlen ver, om ineen magazijn te werken en een school te bezoeken. Hij gevoelde zich zoo eenzaam, dat hij een betrekking zocht voor Dwight. Het geheele geval wordt het best verteld in Moody's eigen woorden.

»Op een kouden Novemberdag kwam mijn broer naar huis en zei, dat hij een betrekking voor mij had. Ik zei, dat ik niet gaan wilde; maar na veel over- en weer-gepraat werd er besloten, dat ik het moest doen. Die nacht duurde mij zeer lang.

»Den volgenden morgen begaven wij ons op weg. Wij gingen den heuvel op eu sloegen een laatsten blik op het oude huis. We zetten ons daar even neer en weenden. Ik bedacht, dat het wel eens de laatste keer kou zijn, dat ik ooit mijn oude huis weer zag. Ik weende den heelen weg over tot aan Greenfield toe. Daar bracht mijn broer me bij een ouden man, die zoo oud was, dat hij zijn koeien niet kon melken en zijn huishoudelijke bezigheden niet kon waarnemen, zoodat ik zijn boodschappen

Sluiten