Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet wisten te boeien, al heel gauw zonder klasse bleven.

Toen hij een Indiaansche hit kocht om zich vlugger voort te kannen bewegen bij het maken van bezoeken liet hij de jongens er op rijden, terwijl hij binnen was. Meestal reden er dan drie of vier te gelijk op het dier,

Hij was gewoon veel werk te maken van picnics en had dan evenveel plezier in de lichaamsoefeningen als de jongste. Hij kon in die dagen heel hard loopen. Eens bij zoo'n picnic nam hij een vaatje, dat gedeeltelijk gevuld was met appelen en al loopende hield hij het zoo, dat de appels er uit rolden; hij liep vooraan en de jongens hem achterna. Een van de knapen kwam hem echter voor en ging op den grond liggen, zoodat Moody, die op de appels lette, over hem heen viel met vaatje en al.

Dertien straatjongens werd elk een nieuw pak kleeren beloofd met Kerstmis, als zij geregeld eiken Zondag tot aan het feest de school bezochten. Allen behalve één voldeden aan de voorwaarden. Moody heeft hen doen photografeeren »vóór" en »na", welke platen nog steeds bestaan met de onderschriften: »ls het de moeite waard ?" en »Het is de moeite waard." 1) Deze groep met die eenvormige kleeding werd bekend als »Moody's lijfwacht."

1) „Voor" en „na" is een uitdrukking, die natuurlijk beteekent vóór bet bezoeken en na het bezoeken der zondagschool. Het onderschrift der platen luidt in het Engelsch: does it pay? en „it does pay."

(Noot van den Vertaler.)

Sluiten