Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bidstond gewoonlijk bij. In den eersten tijd werd er weinig algemeene belangstelling getoond; maar tot werkzaamheid opgewekt door het voorbeeld van een Schot, die eens de eenige aanwezige was, en die, hoewel alleen, het geheele programma van lied, gebed en lezing der Schrift afmaakte, begon Moody bezoekers aan te brengen en weldra werd de bijeenkomst druk bezocht.

Onderwijl dreef hij zijn laarzenhandel met onverflauwden ijver en toenemend succes. Er gebeurden achtereenvolgens dingen, die van zeer veel belang waren voor zijn toekomst. Nadat hij twee jaar voor den heer Wiswall gewerkt had, vond hij een plaats als handelsreiziger voor den heer C. N. Henderson, iemand die belang stelde in het werk in de zaal op de Noorder-Markt. Daar hij voor provisie werkte, was hij nu meester van zijn tijd en daardoor had hij meer gelegenheid voor zendingsarbeid.

Een brief, dien hij naar huis schreef op den Januari 1859, toont aan. hoe hij dacht over den heer Henderson :

9Bij mijn terugkeer van buiten verleden week vond ik al mijn verwachtingen den bodem ingeslagen. De eenige, op wien ik gerekend had voor hulp en raad en die getoond had meer voor mij te zijn dan

vriend, was dood Die man was mijn chef, de heer

Henderson. Ik zal hem zeer missen. Hij was de trouwste vriend, dien ik ooit gehad heb sedert ik het huis verliet. Hij scheen even veel belang in mijn

Sluiten