Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nam hij deze Bijbels met wit doorschoten, waar de aanteekeningen altijd bij de hand waren. Uit deze gaf hij gewoonlijk op zijn bijeenkomsten «lievelingsverzen" op en wanneer vrienden een Bijbel van hem leenden, om eenige aanteekeningen over te nemen, dan verwachtte hij, dat zij, alvorens ze hem terug te geven er een paar versjes in zouden schrijven.

«Wees niet bevreesd om Bijbels te leen te geven of te nemen," placht hij te zeggen. »Eenigen tijd geleden wenschte iemand mijn Bijbel mee naar huis te nemen om er een paar zaken uit over te schrijven; en toen het Boek terugkwam, vond ik er de volgende aanteekening in :

//Jezus alleen:

Het licht des hemels is het gelaat van Jezus.

De vreugde des hemels is de tegenwoordigheid van Jezus.

De melodie des hemels is de naam van Jezus.

De harmonie des hemels is de lof van Jezus.

Het onderwerp des hemels is het werk van Jezus.

Het gebruik des hemels is de dienst van Jezus.

De volheid des hemels is Jezus zelf.

De duur des hemels is de eeuwigheid van Jezus."

Hij placht te zeggen, dat een goede gedachte duizend mijlen loopens waard was. Met welk een stiptheid luisterde hij naar andere sprekers om mooie gedachten en verklaringen bijeen te zamelen; en hoe plooide zich zijn gelaat tot een glimlach, wanneer hij het aanteekenboekje uit zijn heupzak haalde om

Sluiten