Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was te vinden. Uit den Bijbel, dien Spurgeon dagelijks gebruikte, trok mevrouw Spurgeon de inscriptie over en plakte het zoo op het schutblad van het exemplaar, dat zij aan Moody gaf. Dit inschrift luidt:

C. H. Spurgeon 1856.

Het licht van mijn studeerkamer.

Het licht is even helder als ooit. 1861.

O, dat mijne oogen meer geopend werden. 1867.

Geheel versleten, opnieuw gebonden 1870. De lantaarn gerepareerd en het licht even vroolijk voor mijne oogen als altijd.

Sedert de Bijbel van Spurgeon in Moody's bezit kwam (en tevens een volledig stel van zijn preeken) was Moody gewoon, altijd eerst na te zien of Spurgeon had gepreekt over den een of anderen tekst, dien hij bezig was te bestudeeren.

Sluiten