Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toehoorders. De nieuwheid ervan was verrukkelijk en van dat oogenblik af was Moody meester van zijn gehoor.

Hij ging al heel gauw over tot de Y. M. C. A. in Aldersgatestraat en zijn ervaringen in Evangelisatie te Chicago vertelde hij met een frischheid en kracht van uitdrukking, die op allen, welke hem hoorden, beslag legden. De eenige en oorspronkelijke manier waarop hij zijn opzienbarend werk verrichtte onder de ruwe en ongeregelde kinderen van Chicago schilderde hij met trillenden gloed.

Moody had een onderhoud met Spurgeon, maar hij slaagde er niet in, hem over te halen tot een uitstapje naar Amerika. Hij ging ook naar Bristol. »Bristol," zoo schreef hij aan zijn moeder, »is waar de groote weesinrichtingen van George Muller zijn. Hij heeft vijftienhonderd kinderen in zijn inrichtingen, maar vraagt nooit iemand een cent geld om hem te steunen. Hij doet een beroep op God en God zendt hem het geld. Het is wonderbaar te zien, wat God kan doen door een man van gebed."

Vóórdat hij afzeilde van New-York had een vriend hem aangeraden vooral niet te verzuimen den veteraan der zending, Dr. Duff te gaan bezoeken en ook het werk van Dr. Guthrie te Edinburg. Daarom ging Moody er heen, en hoewel zijn bijzonder doel mislukte, had hij gelegenheid een avond te spreken in de Free Assembly Hall, en velen der voornaamste godsdienstige leiders te ontmoeten.

Sluiten