Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was in ander opzicht van nog grooter zegen voor hem. De honger naar meer geestelijke kracht was nog steeds in hem werkend. De brand doofde de begeerte niet. »Mijn hart was niet bij het bedelen", zei hij. »Ik kon niet goed vragen. Ik riep al den tijd tot God om mij te vervallen met Zijn Geest. Welnu, op een dag, in de city van New-York — o, wat een dag! — ik kan hem niet beschrijven, ik spreek er zelden van, het is bijna een te heilige openbaring om er een naam aan te geven. Paulus ondervond iets, waarvan hij veertien jaar lang niet sprak.. Ik kan alleen maar zeggen, dat God Zich aan mij openbaarde en ik had een zoo sterk bewijs van Zijn liefde, dat ik hem Zijn hand moest vragen om staande te blijven. Ik ging weer preeken. De preeken waren niet anders dan vroeger; ik verkondigde geen nieuwe waarheden en toch kwamen honderden tot bekeering. Ik zou nu niet terug willen keeren tot mijn toestand van vóór die heerlijke ervaring al zoudt ge mij de geheele wereld willen geven — het zou zijn als het kleine stofje aan de weegschaal."

Toen hij naar Chicago terugkeerde, werd zijn zendingswerk in den nieuwen tabernakel zeer gezegend. Er kwam een vernieuwde herleving, welks vuur lang en helder brandde.

Binnen een jaar werden stappen gedaan om een blijvend gebouw op te richten. Het terrein, waarop de tegenwoordige kerk staat, werd aangekocht. Van alle zijden kwamen bijdragen in, duizenden zondag-

Sluiten