Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK XII.

Tweede bezoek aan Engeland, 1872.

Hoewel de Noorder-Tabernakel druk bezocht werd en de bijeenkomsten zeer veel vruchten afwierpen, was het onmogelijk voor Moody om eenig huisbezoek te doen, daar er geen huizen waren binnen bereikbaren afstand. De brand had de stad in een wijden kring om den Tabernakel in de asch gelegd. Het was onbegrijpelijk, waar de menschen van daan kwamen om de bijeenkomsten te bezoeken. Er waren wel eenigen, die hutten bouwden te midden der puinhoopen, maar die verhuisden elk oogenblik.

zag daarom in, dat hij in Chicago kon gemist worden en daar hij begeerde meer van den Bijbel te leeren aan den voet van Engelsche bijbelkenners, besloot Moody den oceaan weder over te steken. Hij ging op reis in Juni 1872.

Dit bezoek eischt bijzondere aandacht wegens één voorval, dat ontwijfelbaar een nieuw keerpunt was in Moody's loopbaan.

Hij was besloten geen enkel werk te ondernemen

Moody. q '

Sluiten