Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebed tot God, maar de Kerk bleef steeds koud en dood.

Eens las zij in een courant een verslag van eenige bijeenkomsten, die Moody in Amerika gehouden had en ofschoon zij hem niet kende, begon zij God te bidden hem naar haar Kerk te zenden.

Haar zuster kwam dien zondag thuis, nadat Moody gepreekt had en zei:

»Wie denkt ge wel, dat van morgen gepreekt heeft?"

Zij noemde de namen van eenigen met wie haar voorganger nog al eens placht te ruilen.

Eindelijk zei haar zuster: »Het was mijnheer Moody, uit Amerika."

De bedlegerige vrome werd bleek en zei:

«Ik weet, wat dat beteekent. God heeft mijn gebed verhoord."

Zij bracht den achtermiddag door vastend en biddend en des avonds kwam het antwoord in vuur van den hemel. Moody geloofde, dat deze herleving oorzaak was, dat hij het volgend jaar weer naar Engeland ging. Als een gevolg ervan kreeg hij nu uitnoodigingen van dominee William Pennefather, rector van St. Jude's, Mildmey Park, Londen en den heer Bainbridge, een voornamen Methodistischen leek van Newcastle aan de Tyne om bijeenkomsten te leiden. Maar hij was niet voorbereid op een langdurig verblijf en zoo keerde hij na drie maanden naar Amerika terug en kwam tehuis, echter met dringende uitnoodigingen om het volgende jaar weer in Engeland te komen.

Sluiten