Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeren. Lord Shaftesbury zei eens, dat al had Sankey niets meer gedaan dan het lied: «Behoud uw werk, o Heer!" aan de menschen geleerd, hij toch reeds een onschatbare weldaad aan het Britsche Rijk zou bewezen hebben. Een voornaam Schotsch predikant schreef in 1896: »\an het oogenblik af, dat Moody drie-entwintig jaar geleden den Oceaan is overgestoken, is de Amerikaansche prediker hier welkom geweest."

De Tribune van New-York gaf als hoofdartikel het volgende verslag over het werk in Engeland:

»Er kan slechts één meening zijn met betrekking tot de oprechtheid van de heeren Moody en Sankey. Zij zijn geen geld-makers, zij zijn geen kwakzalvers. Het fatsoenlijke, conservatieve Engeland, dat zoowel hun werk als de manier, waarop het verricht wordt, afkeurde, hield maanden lang uitvorschend de oogen op hen, en kon in hen geen enkelen beweeggrond ontdekken, die niet zuiver was."

Na eenige weken te midden van vrienden doorgebracht te hebben in Wales, waarin zij alleen van tijd tot tijd eens optraden, hield Moody een afscheidspreek in Liverpool op den 3den Augustus 1875 en vertrok den volgenden dag naar Amerika.

Sluiten