Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste Conferentie van vrouwen werd georganiseerd in 1893.

Het maandblad de Northfielder Echo's werd opgericht in 1894.

Het algemeen Oostersch Depot van het Instituut voor de Bijbel-colportage-vereeniging van Chicago werd geopend in 1895.

Kamp Northfield, voor mannen, werd georganiseerd in 1896.

In latere jaren was het Moody's gewoonte de maanden October tot en met April te besteden in Evangelisatie-arbeid. Met welk een genot werd dan zijn terugkeer te Northfield tegen den lsten Mei tegemoet gezien door zijn gezin en de studenten! Er was geen plaats, waarvan hij meer hield dan van Northtield en het speet hem altijd als hij, zelfs voor kort afzijn het moest verlaten in de zomermaanden. In een brief uit New-York city in December 1896, heet het:

»De city is geen plaats voor mij. Als het niet was om het werk, dat ik geroepen ben te doen, dan zou ik mij nooit weer in deze stad laten zien, noch in eenige andere. Het is een voortdurend geraas en gerii. O, wat verlang ik naar de rustige dagen te Northfield!"

Moody stond gewoonlijk vroeg op, des zomers meestal met het aanbreken van den dag. Zooals reeds gezegd is, wijdde hij de vroege uren aan Bijbelstudie en gemeenschap met God. Hij placht te zeggen, dat iemand, die deze gewoonte volgde, nooit

Sluiten