Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

menig eerzuchtig vader en moeder zijn door deze scholen in staat gesteld hun kinderen een goede opvoeding te geven.

«Verleden zomer werd hem gesproken over een vrouw, die haar gezin onderhield door voor de menschen te wasschen; men zei, dat haar dochter bekwaam was voor het Seminarie, maar dat zij bijna wanhoopte aan de mogelijkheid haar er heen te zenden wegens de kosten. Moody antwoordde dadelijk:

»Zeg aan den rector, dat hij haar plaatst op de lijst voor kosteloos onderwijs en haar een kamer in de gebouwen afstaat. De meisjes uit de stad moeten eerst geholpen worden."

»Dit is slechts een staaltje van vele dergelijke. Onder zekere voorwaarden bood hij eenige jaren geleden aan eiken jongen uit Northfield en Gill vrij onderwijs te Mount Hermon aan voor het eerste jaar en vele jongens hebben elk volgend jaar daarvan gebruik gemaakt.

•Hij was dadelijk bereid om met geld en inspanning elk plan te bevorderen, waarvan de stad voordeel kon trekken. Ten tijde dat de »Vereeniging tot verbetering van de plaats" werd gevormd, schreef hij in voor 100 dollars om de straat te verbeteren, hoewel hij wist, dat het geld zou gebruikt worden voor een heel ander gedeelte der stad dan waar de school en zijn huis stonden. Elk jaar sedert de oprichting der vereeniging heeft hij edelmoedig niet alleen een geldelijke bijdrage gegeven maar ook zeer te waardeeren

Sluiten