Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raad verschaft en verstandige plannen voorgesteld.

»Hij was zeer trotsch op de prachtige boomen van Northfield en hij werd bepaald boos als iemand poogde er kwaad van te spreken. Hij deed een groot aantal boomen en struiken plaatsen rondom zijn huis en op de terreinen van het Seminarie. Het moet hem zeer aangenaam zijn geweest Seminarie-heuvel te zien in volle Junipracht, wetende dat in zijn jeugd deze plek beschouwd werd als een van de onvruchtbaarste gedeelten der stad.

«Hij was een vriendelijk gebuur; bij ziekte en moeielijkheid was hij steeds bereid tot meegevoel en stoffelijke hulp. De lekkernijen uit zijn tuin en zijn vruchtenboomgaard werden in menig nederig huis gegeten. Hij moedigde zijn vrouw en dochter aan de helpende hand toe te steken aan zieken en noodlijdenden in alle deelen der stad.

«Wanneer in den herfst de vruchten overvloedig waren, kregen de meisjes uit het Seminarie vrijen toegang tot zijn boomgaard en wijngaard om te eten en manden vol mee naar haar kamers te nemen. Eiken herfst verdeelde hij wat er te veel was aan appelen in zijn eigen tuin en die van het Seminarie, en wat hij van naburige boeren op zijn verzoek kreeg — ten bedrage van honderden mudden — onder de armen in Boston en New-York.

»Hij had een bepaalden afkeer van commissies. Weinige maanden geleden werd er een organisatie gesticht op het stadhuis en er werd een voorstel ge-

Sluiten