Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben en die opbeuring kwam door het gebed. God hoorde mijn geschrei, en maakte mij bekwaam te zeggen nit de diepte mijner ziel: ,Uw wil geschiede'. Zoete vrede kwam in mijn hart. Het mocht dan zijn ,Northfield of de hemel', ik was er nu onverschillig voor.

Ik ging naar bed en viel bijna dadelijk in slaap, en mijn heele leven heb ik niet vaster geslapen. Uit de diepten van mijn hart riep ik tot den Heer en Hij hoorde mij en bevrijdde mij van alle vrees. Ik kan er niet meer aan twijfelen, dat God antwoord gaf op mijn gebed om vertroosting dan ik kan twijfelen aan mijn eigen bestaan.

«Ongeveer te drie uur in den nacht werd ik uit mijn gezonden slaap gewekt door de stem van mijn zoon. ,Kom op dek, vader,' zei hij. Ik volgde hem en hij wees mij een verwijderd licht, dalend en klimmend op de zee. Het was een bode der verlossing voor ons. Het bleek het licht te zijn van de stoomboot Lake Huron, waarvan den man op den uitkijk onze vlammende signalen had gezien en die veronderstelde, dat er een schip in brand stond. O, de vreugde van dat oogenblik, toen die zevenhonderd wanhopende reizigers het naderende schip zagen! Wie kan die ooit vergeten?

»Maar nu was de vraag, of deze kleine stoomboot de hulpelooze Spree duizend mijlen ver zou kunnen sleepen naar Queenstown. Een oogenblik werd doorgebracht in den grootsten angst en in gebed. Het

Sluiten