Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

was een moedige en gevaarlijke onderneming. De twee schepen werden eindelijk aan elkaar verbonden door twee sterke kabels. Als een storm opkwam, dan zouden die kabels gebroken worden als een dunne draad en moesten wij worden overgelaten aan ons lot. Maar ik was niet bevreesd. God zou het werk voleindigen, dat Hij begon. De golven waren gestild ; de kabels hielden; onze boot dreef in het vaarwater van de Lake Huron. Er waren stormwinden dicht bij ons, maar zij kwamen niet tot ons gebroken schip. Zeven dagen na het ongeluk, waren wij door Godsgoedheid, rustend op ons, in staat een blijden dankstond te houden in de haven van Queenstown. Het reddende schip, dat God ons zond in onze ellende had juist voldoende kracht om ons vaartuig te sleepen en juist steenkolen genoeg om ons in de haven te brengen ! Minder zou onvoldoende geweest zijn. De kapitein ervan is ook een man van gebed, en hij smeekte God om hem in staat te stellen den gevaarlijken en moeieliiken tocht te volbrengen. God beantwoordde de vereenigde gebeden der bedroefde reizigers en bracht hen in de gewenschte haven.

»De zenuwachtige aandoening van deze acht dagen en nachten van onzekerheid was iets vreeselijks. Het was iets wat niemand zonder hulp lang kon dragen. Het verstand van vele passagiers bezweek onder de aandoening. Een jong Australiër, die zijn verloofde in Weenen had achtergelaten, sprong in wanhoop over boord en . verdronk voor onzeoogen, in spijt van

Sluiten